M. E. T. H

 

“Το κοινό αναγεννιέται και πλάθεται, η ζωγραφική μου έχει το δικό της…

 Η βραδυά των εγκαινίων ήταν αξέχαστη από όλες τις πλευρές. Η κοινωνία του Ηρακλείου τίμησε το γεγονός δεόντως με τη παρουσία της. Απόψεις ποικίλες διατυπώθηκαν με τρόπους νέους, με τρόπους μοναδικούς. Η επιλογή των έργων αποδείχτηκε ιδανική σε όλους τους τομείς ενώ τα συναισθήματα ποικίλα. Μια αυθεντική βραδυά στη πρωτεύουσα της λεβεντογένας Κρήτης.

DSC06668_copy.jpg 34392923_1766130566763159_4840545597062643712_n.jpg DSC06657.jpg

“Το κοινό αναγεννιέται και πλάθεται, η ζωγραφική μου έχει το δικό της”…

DSC06674.jpg                                 

 Το Μουσείο Εικαστικών τεχνών Ηρακλείου, παρουσίασε επιλεγμένα έργα από το atelier του ζωγράφου Θωμά Τουρναβίτη, με τίτλο ‘TOPOILS’.

DSC06681.jpg

Τα εγκαίνια  της έκθεσης τελέστηκαν το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, στίς 20:00. Η έκθεση διήρκησε έως τις 11 Ιουνίου 2018.

DSC06683_2.jpg

Η ιστορικός τέχνης Α.Πατσουράκη αναφέρει: «Η ζωγραφική τέχνη του Θωμά Τουρναβίτη κατευθύνεται από διδαχές θεωρητικής και τεχνικής παιδείας, εμπνευσμένες από ιδανικά και διαχρονικές ηθικές αξίες. Ακολουθώντας βήματα και χνάρια πίστης, σε όσα διδάχθηκε, καταγράφει  με συνοπτικό περιεχόμενο τις συνθέσεις του τιμώντας γεγονότα και πρόσωπα. 

34268600_1766131096763106_7097404804913168384_n.jpg

Κοινωνικά επεισόδια, συμβάντα σε εξέλιξη και χαρακτήρες της πόλης συνυπάρχουν με νοσταλγία, σε μία ατμόσφαιρα οικία και συγχρόνως οικουμενική. Η περιγραφική λιτότητα του έργου του, αναβιώνει εικόνες της παράδοσης-ιστορίας και με τόλμη αποτυπώνει μία νέα  ελληνιστική γραφή. Με στοχασμό, αυτογνωσία και έντονη εσωτερική αναζήτηση, ο ζωγράφος καθοδηγεί την παιδική του μνήμη-βιώματα για την ανάπλαση  και δημιουργία μιας νέας σχολής»

34308269_1766130396763176_1515083515056619520_n-1.jpg

“Συνθέτω πορτρέτα που αρνούνται τη στατική. Η ζωγραφική μου προσεγγίζει τον άνθρωπο σε ένα κόσμο κίνησης. Επιλεγμένες τροχιές και σημεία σχηματίζουν πρόσωπα μέσα στο πρόσωπο, τόπους μέσα στο τόπο, στιγμές μέσα στη στιγμή. Απεικονίζω τη τραγικότητα των εσωτερικών συγκρούσεων του ατόμου και αποδίδω την  ποικιλία  των διακυμάνσεων της συνείδησης του. Η ιδέα της συνεχούς αλλαγής, που πηγάζει από το νόμο του σύμπαντος, μαζί με την ενιαία φορά των αντιθέσεων στο χώρο, συντάσσονται με τη χρωματική παλέτα που είναι εκτεθειμένη στο Ελληνικό φώς, για να γεννήσουν αρμονία.” 

34268911_1766131343429748_9162617538314502144_n.jpg

sloppy translation to english

“The audience is reborn and molding, my painting has its own …

 The opening of the evening was unforgettable from all sides. The society of Heraklion honored the event with its presence. Various views were formulated in new ways, in unique ways. The selection of projects proved to be ideal in all areas, while feelings varied. An authentic night in the capital of Levantoena, Crete.

“The public is reborn and molding, my painting has its own” … The Museum of Fine Arts of Heraklion, presented selected works by the atelier of painter Thomas Tournavitis entitled ‘TOPOILS’

The opening of the exhibition took place on Saturday, June 2, 2018, at 20:00. The exhibition lasted until 11 June 2018.

Art historian A.Patsourakis says: “Thomas Tournavitis’s painting is directed by theoretical and technical education, inspired by ideal and timeless ethical values. He is following the steps and signs of faith, in what he taught, he summarizes the compositions of the honored facts and persons. Social incidents, ongoing events and city characters coexist with nostalgia, in a  local atmosphere and at the same time cosmopolitan. The descriptive austerity of his work revives images of tradition and history and boldly depicts a new Hellenistic writing. With reflection, self-knowledge, and intensive internal research, the painter guides his childhood memories for the regeneration and creation of a new school. “

Thomas Tournavitis would like to thank everybody who put a brick for this success and adds:

” Am composing portraits that deny the static. My painting approaches man in a  world of motion. I form faces in the face, places in the place, moments in the moment .I illustrate the tragicness of the inner conflicts of the person and attribute the variety of his consciousness, …according to the law of the universe, along with the single time of contrasts in space, align themselves with the color palette that is exposed to the Greek light, to lay harmony. “

 

 

More News